Ayt Elektronik
Ayt Elektronik

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Ayt Elektronik Ayt Elektronik

Menü

Ana Politikalarımız

Ana Politikalarımız

Ana Politikalarımız

 

ANA POLİTİKALARIMIZ (Kalite Politikamız)

 

Amaç

Ana politikalarımızın belirlenmesinin amacı; firma yönetiminin faaliyet alanındaki konular hakkında izlediği yol ya da yöntem ile vizyonuna ulaşmak için gerçekleştirilmeye çalışılan yöntemleri ya da stratejileri açıklamaktır.

 

Ana politikalar her yıl Üst Yönetim tarafından gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Ana Politikalarımız aynı zamanda Kalite Politikamız’ dır.

 

Kalite Yönetimi

Müşterilerimizin talep ettikleri “Dayanıklı Tüketim Ürünleri ve Otomotiv Endüstrisi Plastik Malzemelerinin Üretim ve Montajları, Elektriksel Kablo Grupları Montajları, Hava Nemlendiricileri, Hava Temizleyicileri Satışı, PCB Baskılı Devre Kart Satışları, Özel Sipariş Makine İmalatları ve Mühendislik Hizmetleri”, TS EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemleri standardı, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygulanabilir yönetmeyi, kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Ürün ve hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı sunarak, müşteri merkezli yönetmek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

 

Pazar Yönetimi

Faaliyet alanımızda iç piyasalarda mevcut pazar payımızı artırmak, yeni pazarlara girebilmek için işler geliştirmek.

 

Kâr Yönetimi

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, yatırıma kaynak ayırmak, akılcı ve kârlı yatırıma yönelmek.

 

Sistemlerin Yönetimi

Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılamak için önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri doğru yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

 

Tedarik Yönetimi

Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene ve bilginin paylaşılmasına dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ ni kurmak ve sürekli iyileştirmek ve gelişmek.

 

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerini uygulayarak, ulusal ve/veya uluslararası kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyumu artırılmak, çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini sürekli olarak izlemek ve önlemler alarak iyileştirmektir.

 

 

 

 

Çevre Yönetimi

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerini uygulayarak ulusal ve/veya uluslararası kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyumu artırılmak, planlı ölçme ve izleme ile sürekli iyileştirmelerin yapılması ile çevreye ve insana zararları azaltılmaktır.

 

Ana Politikalarımız 3. taraf kurum ve kuruluşların erişimine açıktır.